Predmet baze podataka može se svrstati među jedne od težih predmeta koje imamo na faxu. Inače, kao oblast IT-a i infrastrukture, svakako, su kičma funkcionisanja ozbiljnijih sistema. Takođe, administratori baza podataka u kompanijama imaju veliku odgovornost, ali isto tako imaju i veliku platu. Naravno, znanje koje mi stičemo na fakultetu ne može se porediti sa profesionalnom upotrebom.

U ovom semestru, čini se, od svih informatičkih predmeta najorganizovaniji je predmet baza podataka. Moja procena uzima u obzir i predavanja i vežbe. Ono što je najbitnije, je činjenica da iz ovog predmeta izučavamo konkretne stvari koje kasnije mogu biti primenjene u realnom životu. Onome ko planira da se usavršava u smeru ITa i specijalizacije u oblasti baza podataka, svakako će imati dobre osnove. Profesori koji nam predaju završili su Oracle akademiju i poseduju njihove sertifikate pored svojih diploma. Stečeno znanje mnogo dobro prenose studentima, što se vidi po njihovom profesionalizmu (koji su verovatno doneli iz akademije, kada je reč o organizaciji predavanja i vežbi). Pored računarske opreme koja je na odličnom nivou i Oracle softvera, studenti imaju pristup i e-learning servisu moodle, koji u mnogome pomaže učenje. O dobroj organizaciji predmeta i selekciji gradiva, govori i velika prolaznost studenata na dosadašnjim kolokvijumima. Takođe, posle svake obrađene lekcije sledi mini online kviz-test, koji pomaže studentima da bolje usvoje obrađeno gradivo,i pripreme se za kolokvijum.

Već sada smo imali prilike da rešavamo realne probleme. Kako se baze podataka ne mogu zamisliti bez SQL koda, tako je i sa Oracle-om i našim kursom. Pomoću OracleXE aplikacije, imamo priliku da učimo SQL kod kroz konkretne primere i vidimo rezultate.

Pored kolokvijuma, očekuje nas i seminarski rad gde se pored dokumentacija očekuje i odrađena konkretna baza podataka za neki sistem. Možda je najbitnije to što se vidi da profesori baš razumeju tematiku o kojoj predaju i nisu samo neke priučene kursadžije, koje nemaju pojma o čemu govore. Profesorka Danijela Milošević je radila u nekoliko većih firmi u Srbiji i poseduje praktično znanje koje veoma dobro prenosi na svoje studente. Tako da ne možemo reći da nam profesori prodaju maglu. Za nas studente je dobro što smo podeljeni u manje grupe, tako da svako ima svoj računar, manja je gužva pa je i praćenje predavanja i vežbi efikasnije.

Tehnički fakultet je poznat po velikom broju nezainteresovanih studenata za konkretne informatičke predmete. Smatraju da nema potrebe da se nešto tako detaljno izučava jer ne vide suštinu  i jednostavno ne planiraju sa tim da se bave, pa zbog toga i imaju averziju prema takvim predmetima. Izgleda da je ovaj predmet nekako podsvesno uticao na njih. Zahvaljujući dobroj organizaciji i planiranju gradiva, podsvesno su naučili mnogo toga i ako možda lično nisu to želeli. Ovo je dobar primer, kako studentima koji nisu zainteresovani za pojedinu oblast, ili maju strah zato što smatraju da nemaju pojma o čemu se radi, plasirati gradivo i zainteresovati ih za rad. Mnogi drugi profesori bi mogli da primene ovo iskustvo i bolje organizuju svoje predmete.
    
Jedina lična zamerka na kompletnu priču je što nemamo malo više ovakvih predmeta, ali ne samo to, već i da ne traju samo jedan semestar. Već sledeći semestar dolaze neki drugi predmeti, tako da se ovo znanje može zagubiti ako se ne radi redovno. Ako pogledamo realno, ono je i najkorisnije jer u odnosu na neke druge info predmete, ovo ima i praktičnu primenu, pored programiranje, koje je takođe bilo kratko. Posle toga, studenti nisu sposobni za profesionalni rad, već će prikupiti samo enciklopedijsko znanje i ovoga se sećati kroz izmaglicu. Izuzeci će biti oni studenti koji budu nastavili lično usavršavanje i izučavanje ovih tehnologija.

Za kraj, jedna pohvala za upravu Tehničkog fakulteta u Čačku, što je poslala ove profesore na usavršavanje, koji su stečeno znanje veoma dobro preneli. Odličan potez, koji se, nadam se, isplatio. Valjalo bi da ih bude više u budućnosti.